Nowe Perspektywy

Projekt pn. „NOWE PERSPEKTYWY” realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  skierowany jest do zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego:
  • Osób pozostających bez pracy w wieku 30 + (rejestracja w Urzędzie Pracy nie jest wymagana),
  • Osób biernych zawodowo,
  • Osób pracujących (zapytaj nas o kryteria).
 W RAMACH PROJEKTU OFEROWANE JEST WSPARCIE W POSTACI:
  • CERTYFIKOWANYCH KURSÓW I SZKOLEŃ ZAWODOWYCH  POTWIERDZAJĄCYCH NABYCIE KWALIFIKACJI / KOMPETENCJI ZAWODOWYCH (KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMUJE STYPENDIUM SZKOLENIOWE),
  • STAŻY ZAWODOWYCH 3 MIESIĘCZNYCH (UCZESTNIK STAŻU OTRZYMUJE WYNAGRODZENIE PŁATNE ZE ŚRODKÓW UE),
  • ZATRUDNIENIA SUBSYDIOWANEGO ( ZWROT KOSZTÓW ZATRUDNIENIA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 6 MIESIĘCY)
UCZESTNIKOM ZOSTANĄ ZAPEWNIONE:
  • bezpłatne materiały szkoleniowe,
  • pokrycie kosztów dojazdu na szkolenia oraz poradnictwo zawodowe i psychologiczne
  • pokrycie kosztów opieki nad dziećmi na czas uczestnictwa w szkoleniach i doradztwie.
 Proponujemy szkolenia dopasowane do zapotrzebowania Uczestnika Projektu m.in. z branży reklamowej, komputerowej, kosmetycznej, budowlanej, handlowej oraz administracyjnej 
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!!!

PROGRESJA Centrum Szkoleń Kosmetycznych

Biuro Projektu: Progresja Centrum Szkoleń Kosmetycznych Plac Wolności 8/7 61-738 Poznań Tel.: 605553705  E-mail: projekt.progresja@gmail.com